Programa electoral
al parlament

Maig2023_blanco

Presentam el programa electoral al parlament pactat amb GxF

Autonomia i Insularitat

Diversificació econòmica

Habitatge

Serveis Socials

Acció climàtica i protecció del territori

Mobilitat

Educació

Salut

Sector ramader, agrícola i pesquer

Ordenació marítima, usos portuaris i accés a la mar

Promoció de les Indústries Culturals

Memòria Democràtica

Promoció del català

Esports