03

Programa electoral

Per una societat del coneixement i la cultura

Equilibri per al creixement de les persones

Cultura

L’eina per construir una societat compromesa

L’activació de l’àrea de cultura com a eix essencial i vertebrador de la construcció de la vertadera democràcia. A través de les polítiques culturals reals i realistes garantim la llibertat.

Patrimoni

Obert a la ciutadania

La posada en valor del nostre patrimoni material i immaterial ha de seguir sent  l’impuls per seguir fent poble. Un poble amb valors, amb inquietuds, i amb l’ànsia de seguir avançant sense perdre identitat. L’eix vertebrador ha de ser el Museu de Formentera, que ja té projecte. Un museu de territori que permetrà vehicular les accions per fomentar el coneixement i la difusió del nostre patrimoni.

Educació

Pública i de qualitat

L’educació és l’instrument a través del qual equiparam totes les persones. L’equitat ha de ser la filosofia que acompanyi l’educació amb l’objectiu que tot l’alumnat tengui les mateixes oportunitats. I la idea de l’educació al llarg de la vida és fonamental per tenir una Formentera preparada per als reptes de futur, com la professionalització i les possibles activitats econòmiques emergents i més contextualitzades en l’illa.

Joventut

És la nostra garantia de futur

El jovent és la nostra garantia de futur. Per això, ha de participar i ha de prendre partit en la presa de decisions del nostre poble. Ha de comptar amb els seus espais i òrgans de gestió autogestionats per fer valer la seua opinió i inquietuds.

Esports

L’eina per a una societat sana

La pràctica esportiva és un dels pilars bàsics de la salut i a la vegada un transmissor de valors en les diferents etapes de la vida de les persones. Es desenvolupen destreses físiques, es promou la socialització i la diversió, s’aprèn a jugar formant part d’un equip i a jugar net, millora l’autoestima i suposa una garantia de bona salut i prevenció de malalties. Per això, és important estructurar els entorns educatius esportius de tal manera que es pugui treure el màxim profit de les possibilitats educatives que l’esport i l’activitat física permeten.