04

Programa electoral

Una economia per a les persones

Equilibri en l’economia

Comerç i economia

Local i per a tothom

El nostre comerç local ha de ser sostenible i responsable. És un dels eixos vertebradors de la comunitat i com a tal l’administració hi col·laborarà per donar un servei de qualitat, reduir residus i caminar cap a l’economia circular.

Turisme

Un model regeneratiu

L’activitat turística ha de ser el motor d’impactes positius per a la societat i el medi ambient. La sostenibilitat social és el nostre objectiu per un desenvolupament turístic en harmonia amb la població resident, a través d’una millor distribució dels recursos i dels beneficis que genera.